timorleste-1520418099-57.png

timorleste-1520418099-57.png

Đường ranh giới lãnh hải giữa hai nước Australia và Timor Leste. (Nguồn: Chính phủ Australia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *