timeperson-1608644416-4.jpg

timeperson-1608644416-4.jpg

Kamala Harris và em gái Maya cùng mẹ của họ bên ngoài căn hộ ở phố Milvia. Ảnh chụp tháng 1/1970. (Nguồn ảnh: Kamala Harris)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *