tieptucbie-1578022274-43.jpg

tieptucbie-1578022274-43.jpg

Khói bốc lên từ bốt gác tại lối vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, ngày 31/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *