thuphikhon-1522655622-95.jpg

thuphikhon-1522655622-95.jpg

Việc thỏa thuận giữa nhà đầu tư BOT và đơn vị thu phí tự động vẫn đang còn vướng mắc. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *