thuphikhon-1522654837-75.jpg

thuphikhon-1522654837-75.jpg

Việc dán thẻ thu phí không dừng vẫn đang chậm triển khai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *