thuchanhti-1481076201-21.jpg

thuchanhti-1481076201-21.jpg

Đêm 26/2/2016, đoàn đại biểu (gồm hơn 20 vị Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng trong nước) tham dự chương trình biểu diễn chầu văn-hầu đồng tại Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể Khu di tích Phủ Dầy, Nam Định). Trong ảnh: Chương trình biểu diễn Chầu văn tại phủ Tiên Hương thuộc Quần thể Di tích Phủ Dầy. (Ảnh: Văn Đạt/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *