thuchanhti-1481074129-33.jpg

thuchanhti-1481074129-33.jpg

Trình diễn các giá hát văn hầu đồng trong Lễ Tổng kết Liên Tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội 2014. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *