Thủ tướng Thái Lan, Tướng Kriangsak Chomanan đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam, tháng 9/1978. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan, Tướng Kriangsak Chomanan đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam, tháng 9/1978. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan, Tướng Kriangsak Chomanan đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam, tháng 9/1978. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *