Thủ tướng Phan Văn Khải ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội (15-16/12/1998). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội (15-16/12/1998). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội (15-16/12/1998). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *