Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-va-cac-thanh-vien-Doan-dai-bieu-Viet-Nam-tai-Hoi-nghi-cua-Lien-hop-quoc-ve-bien-doi-khi-hau.-Anh-Duong-Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu