Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-phat-bieu-tai-Hoi-nghi-lan-thu-26-cac-ben-tham-gia-Cong-uoc-khung-cua-Lien-hop-quoc-ve-bien-doi-khi-hau.-Anh-Duong-Giang-TTXVN-1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu