Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-du-Hoi-nghi-cua-Lien-hop-quoc-ve-bien-doi-khi-hau.-Anh-Duong-Giang-TTXVN-1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu