Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi và Tổng Bí thư Lê Duẩn nâng cốc chúc mừng tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Ấn Độ trong buổi quốc yến do Thủ tướng Gandhi tổ chức tối 21/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi và Tổng Bí thư Lê Duẩn nâng cốc chúc mừng tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ trong buổi quốc yến do Thủ tướng Gandhi tổ chức tối 21/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi và Tổng Bí thư Lê Duẩn nâng cốc chúc mừng tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Ấn Độ trong buổi quốc yến do Thủ tướng Gandhi tổ chức tối 21/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *