Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tiếp Tổng Bí thư Lê Duẩn trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 21-26/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tiếp Tổng Bí thư Lê Duẩn trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 21-26/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tiếp Tổng Bí thư Lê Duẩn trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 21-26/9/1984. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *