Thông báo thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu, ngày 17/12 sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN

Thông báo thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu, ngày 17/12 sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN

Thông báo thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu, ngày 17/12 sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *