Thời gian đầu, bánh xe được làm bằng sắt. Sau đó, bánh xe được thay bằng cao su đặc. Phu kéo xe là những người nghèo khổ cùng cực trong xã hội, không có ruộng cày. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Thời gian đầu, bánh xe được làm bằng sắt. Sau đó, bánh xe được thay bằng cao su đặc. Phu kéo xe là những người nghèo khổ cùng cực trong xã hội, không có ruộng cày. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Thời gian đầu, bánh xe được làm bằng sắt. Sau đó, bánh xe được thay bằng cao su đặc. Phu kéo xe là những người nghèo khổ cùng cực trong xã hội, không có ruộng cày. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *