theverge-1614048548-41.jpg

theverge-1614048548-41.jpg

Được khuyến khích nhờ doanh thu khổng lồ ngày càng tăng và một môi trường hoạt động hoang dã không bị kiểm soát, các nhà tư bản giám sát cũng được bảo vệ nhờ tính mập mờ cố hữu của các quy trình tự động hóa. (Nguồn: The Verge)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *