then6-1605165403-0.jpg

then6-1605165403-0.jpg


Миссис «Тхен» Монг Тхи Шам выполняет ритуал молитвы о урожае в городе Лангшон, провинция Лангшон. (Источник: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *