thayvan16-1601028605-55.jpg

thayvan16-1601028605-55.jpg

Thầy Đỗ Trọng Văn (đi giữa) vào tiếp quản trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *