thayvan13-1601022352-68.jpg

thayvan13-1601022352-68.jpg

Thầy Đỗ Trọng Văn (hàng dưới, thứ hai từ trái qua) và các cán bộ Tiểu ban Giáo dục R. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *