thaogosx3-1591149071-45.jpg

thaogosx3-1591149071-45.jpg

Đảm bảo an toàn cho người lao động thì các doanh nghiệp mới đủ nhân lực để phục hồi sản xuất, cung ứng sản phẩm cho thị trường. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *