thaogosx1-1591148573-81.jpg

thaogosx1-1591148573-81.jpg

Tuy quy trình phòng chống dịch khá nghiêm ngặt, nhưng các công nhân tại Khu Công nghiệp An Đồn (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã luôn hợp tác, tuân thủ quy định để đảm bảo sức khỏe và góp phần ủng hộ công ty. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *