thaofashion-1542342335-0.jpg

thaofashion-1542342335-0.jpg

Thuong Thuong Handmade hosted a fashion show in Hanoi, featuring her staff as models. Hoang Phuong Thao wears a paper dress and a quilling artwork she has made  (Photo: Courtesy of Thuong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *