thanhnguyen-1536554885-12.jpg

thanhnguyen-1536554885-12.jpg

Deaf team: Thanh Nguyen Hair Salon is the home, where they share their joys and sorrows. (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *