thanhloan5-1524795931-100.jpg

thanhloan5-1524795931-100.jpg

Một cảnh phim “Biệt động Sài Gòn.” (Ảnh tư liệu: Hãng Phim truyện Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *