thanh8-1536310468-39.jpg

thanh8-1536310468-39.jpg

Tough childhood: Thanh had a dream to become a pilot but he knew it could not happen because he is deaf. (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *