thangcuuho-1526370168-63.jpg

thangcuuho-1526370168-63.jpg

Thang cứu hộ với độ dài 30m trên xe cứu hộ. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *