thang3-1611564481-77.jpg

thang3-1611564481-77.jpg

Đỗ Đức Thắng được giao nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Bách khoa. Thắng cho biết trong giai đoạn đầu em đã bị khủng hoảng vì áp lực. (Ảnh: PV) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *