thaichinese-1507005384-9.jpg

thaichinese-1507005384-9.jpg

Cộng đồng người Hoa chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *