taynamkim-1600834990-11.jpg

taynamkim-1600834990-11.jpg

Dự án Tây Nam Kim Giang sau 13 năm triển khai vẫn đang dang dở giải phóng mặt bằng. (Ảnh Mạnh Khánh/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *