tautrungqu-1521272374-1.jpg

tautrungqu-1521272374-1.jpg

Tàu chiến Trung Quốc số hiệu 854 (phía xa trên góc trái ảnh) đang lượn lờ dọa dẫm khi đoàn báo chí đang làm việc trên tàu HQ505 (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *