tauhoa-1595304982-38.jpg

tauhoa-1595304982-38.jpg

Chạy bằng năng lượng sạch, hệ thống đường sắt quốc nội của Thụy Điển là một trong những hệ thống thân thiện với môi trường nhất trên thế giới. (Ảnh: Fredrik Schlyter/Imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *