taucu2-1585124579-94.jpg

taucu2-1585124579-94.jpg

Hầm tàu Đoàn Kết 6 cũ kỹ, mục nát dù được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm vào tháng 1/2020. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *