tanchutich-1537627799-69.mp4.jpg

tanchutich-1537627799-69.mp4.jpg

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trang trọng trước Quốc hội, ngày 2/4/2016. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *