tamnhinphu-1542342290-59.jpg

tamnhinphu-1542342290-59.jpg

Thuong was honoured with the Women Vision Award in 2015 (Photo: Courtesy of Thuong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *