talksegypti-1535685925-11.jpg

talksegypti-1535685925-11.jpg

President Quang holds talks with Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi.    (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *