tacticsint-1596775337-36.jpg

tacticsint-1596775337-36.jpg

Health workers tend severe COVID-19 cases at the National Hospital for Tropical Diseases branch in Dong Anh district, Hanoi (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *