tacduong1-1602207914-72.jpg

tacduong1-1602207914-72.jpg

Lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng tỷ lệ nghịch so với đầu tư kết cấu hạ tầng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *