surveillance-1614047836-17.jpg

surveillance-1614047836-17.jpg

Pokemon Go, trò chơi thực tế ảo do Google phát triển, là một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản giám sát. (Nguồn: Guardian)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *