suoingu-1571389821-44.jpg

suoingu-1571389821-44.jpg

Việc đắp tạm một cái kè mỏng manh để ngăn dầu tràn vào là một biện pháp tạm thời nhưng không giải quyết vấn đề triệt để.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *