sun4-1494469094-29.jpg

sun4-1494469094-29.jpg

Tòa soạn Sun nằm ngay dưới văn phòng của ông Murdoch và là nơi duy nhất trong tòa nhà có lối dẫn trực tiếp lên tầng của ban lãnh đạo (Ảnh: NYT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *