sun1-1494468923-99.jpg

sun1-1494468923-99.jpg

Trang nhất một số báo hồi mùa thu năm ngoái, nói rằng những đứa trẻ tỵ nạn từ Calais (Pháp) đến Anh đã khai man tuổi nên cần phải kiểm tra răng bằng X-quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *