story1936-1600092531-76.png

story1936-1600092531-76.png

    Nestlé được cho là đi tiên phong trong việc sản xuất chocolate trắng. (Nguồn: milkybar.co.uk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *