ssk-1615426469-15.png

ssk-1615426469-15.png

Ứng dựng Sổ sức khỏe điện tử giúp theo dõi lịch tiêm chủng ở cơ sở y tế và người dân. Ảnh: Bộ Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *