ssk-1615426469-15.png

ssk-1615426469-15.png

Приложение “Электронная медицинская карта” для отслеживания график вакцинации от COVID-19. (Фото: Минздрава)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *