ssk-1615426469-15.png

ssk-1615426469-15.png

“电子健康纪录” 应用程序使人民群众易于获得有关疫苗接种的信息。卫生部供图

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *