songtol-1554970152-53.jpg

songtol-1554970152-53.jpg

Nguồn nước tại sông Tô Lịch đen kịt, ô nhiễm nặng. (Ảnh: Thoa Chu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *