son9722-1611567977-75.jpg

son9722-1611567977-75.jpg

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, mỗi đảng viên trẻ cần chủ động hơn nữa để giải bài toán chuyển sinh hoạt đảng sau khi ra trường. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *