son96881557-1573445775-56.jpg

son96881557-1573445775-56.jpg

5月10日,越南军队电信集团实施首次5G手机电话。图自Vietnamplus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *