son9688-1557493536-31.jpg

son9688-1557493536-31.jpg

Ngày 10/5 đánh dấu một thời khắc lịch sử quan trọng của Viettel khi thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *